Poropudas, Salla. 2022. ”Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa?”. Uskonto, katsomus ja kasvatus 2 (1):119-22. https://journal.fi/ukk/article/view/115220.