Hytönen, M. (2021) ”Kaste suomalaisten kokemuksena ja saarnojen aiheena”, Uskonto, katsomus ja kasvatus, 1(1). Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/110894 (Viitattu: 19tammikuuta2022).