Nuorva, V. (2021) ”Kasteenliiton uudistuksesta elämänmatkalle saattamiseen: Millaista konfirmaation teologiaa konfirmaatiovirret 1938–2016 ilmaisevat?”, Uskonto, katsomus ja kasvatus, 1(1). Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/110895 (Viitattu: 20tammikuuta2022).