Urponen, J. (2021) ”Uskonnollisen laulun käsite pedagogisessa kontekstissa”, Uskonto, katsomus ja kasvatus, 1(1). Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/110898 (Viitattu: 20tammikuuta2022).