Tervo-Niemelä, K. (2021) ”Tervetuloa uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimuksen äärelle”, Uskonto, katsomus ja kasvatus, 1(1). Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/110902 (Viitattu: 20tammikuuta2022).