Meijer, T. (2022) ”Lasten osallisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perhejumalanpalveluskaavoissa”, Uskonto, katsomus ja kasvatus, 2(1), ss. 34–57. Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/115214 (Viitattu: 29marraskuuta2023).