Poropudas, S. (2022) ”Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa?”, Uskonto, katsomus ja kasvatus, 2(1), ss. 119–122. Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/115220 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).