Poropudas, Salla. ”Kirkon työntekijän identiteettiä rakentamassa?”. Uskonto, katsomus ja kasvatus 2, no. 1 (maaliskuuta 3, 2022): 119–122. Viitattu maaliskuuta 1, 2024. https://journal.fi/ukk/article/view/115220.