1.
Nuorva V. Kasteenliiton uudistuksesta elämänmatkalle saattamiseen: Millaista konfirmaation teologiaa konfirmaatiovirret 1938–2016 ilmaisevat?. ukk [Internet]. 7. syyskuuta 2021 [viitattu 20. tammikuuta 2022];1(1). Saatavissa: https://journal.fi/ukk/article/view/110895