Uskonto, katsomus ja kasvatus https://journal.fi/ukk <p>Uskonto, katsomus ja kasvatus on vuonna 2021 perustettu tieteellinen aikakauskirja. Julkaisun tarkoituksena on tukea ja edistää uskontojen ja katsomusten sekä kasvatuksen laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta.</p> <p>Religion, Worldviews, and Education is a scientific journal founded in 2021. The purpose of the publication is to support and promote wide-ranging and multidisciplinary research on religions, worldviews, and education.</p> Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura fi-FI Uskonto, katsomus ja kasvatus 2737-0259 Uutta tutkimusta kirkon kasvatustyön suunnasta https://journal.fi/ukk/article/view/141489 <p>Porkka, Jouko &amp; Minna Valtonen (toim.) (2023). Lupa uskoa ja kasvaa. Kirkon kasvatuksen barometri 2022. Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja 141. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus. 356 sivua.</p> Vesa Nuorva Copyright (c) 2023 Vesa Nuorva 2023-11-23 2023-11-23 3 1 58 63 Kansi, sisällys, tekijät, abstraktit https://journal.fi/ukk/article/view/141487 Isto Peltomäki Copyright (c) 2023 Isto Peltomäki 2023-11-23 2023-11-23 3 1 Pääkirjoitus https://journal.fi/ukk/article/view/141493 Kati Tervo-Niemelä Copyright (c) 2023 Kati Tervo-Niemelä 2023-11-23 2023-11-23 3 1 Does religion contribute to youth wellbeing? https://journal.fi/ukk/article/view/141485 <p>Various previous studies support positive connection between religion and wellbeing. However, in an increasingly secular society, religion’s role in contributing to wellbeing has been increasingly questioned. In this article, we examine changes in <br>wellbeing and faith and their interconnectedness among male and female Lutheran youth in Finland and whether church confirmation preparation may contribute to wellbeing. The article is based on extensive data collected from Lutheran confirmands and young volunteers in 2019–2022 with over 77.000 respondents. The results show that the development among female and male youth has taken different paths both <br>in faith and wellbeing. Among male youth, the data show an increase in belief, while decline and stability among female youth. Regarding wellbeing, the results reveal a clear decline in wellbeing among female youth and stable patterns among men. The increase in belief among young males in Finland is against findings in numerous studies which show that women basically in all contexts are more religious than men. Lutheran young males in Finland are clearly more religious than women both among confirmands and volunteers. These results would require more scrutiny. In line with previous studies which have shown a positive association between religion and wellbeing, the results show that faith is linked to positive wellbeing <br>among Lutheran youth. Also, the time spent in confirmation preparation has positive influences on youth wellbeing. This is not only due to spending time with other young people, but also the spiritual life during the confirmation process contributes to the mental wellbeing of the youth. The results raise the question of whether religion has some role in the different pattens of change in wellbeing among female and male youth. Is the decline in faith one factor behind the decline of wellbeing among female youth? Or is the connection more likely the other way around? This would require more studies.</p> Kati Tervo-Niemelä Jouko Porkka Copyright (c) 2023 Kati Tervo-Niemelä ja Jouko Porkka 2023-11-23 2023-11-23 3 1 10 27 "Lasten äänet saavat kuulua" https://journal.fi/ukk/article/view/141486 <p>Länsimaissa ihmisten suhde kuolemaan on muuttunut etäiseksi ja erityisesti lapsia suojataan kuolemaan liittyvien asioiden kohtaamiselta. Tutkimuksessa tarkastelemme millainen rooli lapsilla ja lapsuudella on suomalaisten hautausmaita koskevissa muisteluissa. Tutkimusaineisto muodostuu 130 eri ikäisen suomalaisen kirjoituksesta. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena tunnistimme kolme pääasiallista teemaa, jotka liittyvät lapsuuteen ja hautausmaihin: 1) Lasten tunteet hautausmaalla, 2) lapset sukupolvien ketjussa ja 3) lasten haudat. Hautausmaihin ja lapsuuteen liittyy ihmisten muistoissa voimakkaita pelkoon ja jännitykseen liittyviä tunnemuistoja. Erityisesti kuolemaan liittyvä aikuisten puhumattomuus on aiheuttanut kirjoittajille vaikeita tunteita. Toisenlaiset tunteet liittyvät kirjoituksissa sukupolvien jatkuvuuden ja yhteyden kokemiseen hautausmaalla. Myönteisissä kokemuksissa hautausmaat ja niihin liittyvät rituaalit toimivat elävien ja kuolleiden välisen suhteen sekä perheen keskinäisen yhteyden vahvistajina. Kirjoituksissa lasten hautoja kuvataan erityisinä surun ja muistelun sekä yhteyden rakentamisen paikkoina. Lasten haudoilla hautausmaalla toimimiseen liittyvät normit ja muistelun tavat saavat erilaisia muotoja. Tulokset korostavat hautausmaiden merkitystä muistelun ja tunnekokemusten sekä kuolemaan liittyvien ajatusten käsittelyn ympäristöinä.</p> Laura Kallatsa Eemeli Hakoköngäs Copyright (c) 2023 Laura Kallatsa, Eemeli Hakoköngäs 2023-11-23 2023-11-23 3 1 28 48 Varhaisiän uskontokasvatus kirkon vauvamusiikkitoiminnan kontekstissa https://journal.fi/ukk/article/view/141488 <p>Lectio praecursoria uskonnonpedagogiikan väitöskirjaan ”Lintu emon siiven alla”: Kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta Suomen ja Tanskan evankelis-luterilaisissa kirkoissa. Väitöstilaisuus 18.2.2022 Helsingin yliopistossa. Vastaväittäjänä professori Arniika Kuusisto Tukholman yliopistosta.</p> Aino-Elina Kilpeläinen Copyright (c) 2023 Aino-Elina Kilpeläinen 2023-11-23 2023-11-23 3 1 49 57