Uralica Helsingiensia -sarjassa julkaistaan suomalais-ugrilaisissa kieliaineissa tehtäviä tutkimuksia, alan kannalta keskeisiä temaattisia artikkelikokoelmia sekä muita tutkimusta ja opiskelua tukevia materiaaleja erityisesti uralilaisten kielten historian, typologian ja kielisosiologian alalta. Sarjassa julkaistaan myös Viroon, Unkariin ja saamelaisuuteen liittyviä tutkimuksia sekä sellaisia suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen ja itämerensuomalaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia, jotka eivät esimerkiksi laajuutensa takia sopisi hyvin Suomalais-Ugrilaisen Seuran tai muihin alan julkaisuihin.

Teosten julkaisuehdotukset osoitetaan Seuran sihteerille FT Susanna Virtaselle (sihteeri[at]sgr.fi). Huomaathan, että et voi tarjota julkaistavaksi yksittäisiä artikkeleita! Julkaisemme vain ulkopuolisten toimittajien valmiiksi kokoamia artikkelikokoelmia sekä monografioita. Teokset julkaistaan ensin painettuina ja 6 kk:n embargon jälkeen verkossa.