Ritualisaatio historiallisen Raja-Karjalan ortodoksisissa ristisaatoissa

Kirjoittajat

  • Teemu T. Mantsinen Turun yliopisto
  • Jere Kyyrö Turun yliopisto

Avainsanat:

Teemu T. Mantsinen, Jere Kyyrö, ritualisaatio, ristisaatto, ortodoksisuus

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme historiallisen Raja-Karjalan kolmea ortodoksista ristisaattoa ritualisaation käsiteen valossa. Analysoimme sitä prosessia, jossa erilaiset toiminnan muodot jäsentyvät, suhteessa toisiinsa, rituaalikokonaisuudeksi. Uskontoantropologisessa tutkimuksessa hyödynsimme osallistuvaa havainnointia ja audiovisuaalista dokumentointia. Huolimatta erilaisista toiminnan motivaatioista ja niihin liittyvistä moodeista (formaali liturginen; epäformaalimmat kokemuksellinen, paikallisyhteisöllinen ja kotiseutumatka), pappien etualalle asettuva rooli liturgisen moodin edustajina ja rituaalimestareina sekä eri motivaatioiden jakama yhtenevä päämäärä vaalia paikkoihin liittyviä muistoja ja traditioita jäsensivät kokonaisuutta. Ristisaattojen kautta tehtiin ortodoksisuutta näkyväksi osana historiallisen Raja-Karjalan kulttuurimaisemaa sekä merkityksellistettiin tiettyjä paikkoja maiseman osana.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-06-22

Viittaaminen

Mantsinen, T. T., & Kyyrö, J. (2017). Ritualisaatio historiallisen Raja-Karjalan ortodoksisissa ristisaatoissa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 6(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64961