(1)
Pesonen, H. Laadullisia näkökulmia Suomalaiseen Uskonnollisuuteen. ustut 2021, 10.