(1)
Kontro, M. Balansering mellan den gyllene regeln och det femte budordet: En narrativ studie om inställningar till dödshjälp bland finländska präster. ustut 2022, 11.