(1)
Kontro, M. Balansering Mellan Den Gyllene Regeln Och Det Femte Budordet: En Narrativ Studie Om inställningar till dödshjälp Bland finländska präster. ustut 2022, 11.