(1)
Piri, R.; Dehqanzada, L.; Pauha, T. Jinnipossessiot, Mielenterveys Ja Maahanmuuttajataustaiset Somalimuslimit: Systemaattinen Kirjallisuuskatsaus. ustut 2023, 11.