(1)
Piri, R.; Dehqanzada, L.; Pauha, T. Jinnipossessiot, mielenterveys ja maahanmuuttajataustaiset somalimuslimit: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. ustut 2023, 11.