(1)
Pesonen, H. Uskontotiede ja tieteidenvälisyys. ustut 2013, 2.