(1)
Raunola, I. Marian Merkitys Valorukous-Toiminnalle – Uuden Uskonnollisuuden Toimijaverkkoteoreettinen Tarkastelu. ustut 2017, 6.