(1)
Holm, N. G.; Ahlbäck, T. Religionsvetenskap I Tvärminne – Ett 40-årsjubileum. ustut 2019, 8.