Kontro, M. (2022). Balansering mellan den gyllene regeln och det femte budordet: En narrativ studie om inställningar till dödshjälp bland finländska präster. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 11(1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.120486