Kallatsa, Laura, ja Sini Mikkola. 2020. ”’Olimme Kaikki Osallisia ´kaipuun sakramentista´’. Ehtoollinen Ja Kirkkoherrojen Kokemukset Suomen Evankelis-Luterilaisessa Kirkossa koronakeväänä 2020”. Uskonnontutkija - Religionsforskaren 9 (2). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i2.100611.