Piri, Reetta, Laura Dehqanzada, ja Teemu Pauha. 2023. ā€¯Jinnipossessiot, Mielenterveys Ja Maahanmuuttajataustaiset Somalimuslimit: Systemaattinen Kirjallisuuskatsausā€¯. Uskonnontutkija - Religionsforskaren 11 (2). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.127424.