Kontro, M. (2022) ”Balansering mellan den gyllene regeln och det femte budordet: En narrativ studie om inställningar till dödshjälp bland finländska präster”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 11(1). doi: 10.24291/uskonnontutkija.120486.