Utriainen, T. (2012) ”Uskontotieteen päivä 2012: Uskonto ja hyvinvointi – religion och välbefinnande”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 1(1-2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64454 (Viitattu: 8joulukuuta2023).