Pesonen, H. (2013) ”Uskontotiede ja tieteidenvälisyys”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 2(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64571 (Viitattu: 12huhtikuuta2024).