Huikari, O. (2013) ”Kommentti: Metsäpalojen tuhka mahdollisti muinaiset paikallaan pysyvät asutukset ja kulttuurit”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 2(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64575 (Viitattu: 12huhtikuuta2024).