Raunola, I. (2017) ”Marian merkitys Valorukous-toiminnalle – uuden uskonnollisuuden toimijaverkkoteoreettinen tarkastelu”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 6(1). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64960 (Viitattu: 8joulukuuta2023).