Kyyrö, J. (2019) ”Lectio praecursoria. Mannerheim ja muuttuvat tulkinnat. Mediatisoitunut kansalaisuskonto 2000–2010-lukujen kulttuurikiistoissa”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 8(1). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/83304 (Viitattu: 20tammikuuta2020).