[1]
M. Kontro, ”Balansering mellan den gyllene regeln och det femte budordet: En narrativ studie om inställningar till dödshjälp bland finländska präster”, ustut, vsk. 11, nro 1, kesä 2022.