[1]
N. G. Holm ja T. Ahlbäck, ”Religionsvetenskap i Tvärminne – ett 40-årsjubileum”, ustut, vsk. 8, nro 1, kesä 2019.