Svanberg, J. ”Prolog till prologen”. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, vsk. 11, nro 2, maaliskuuta 2023, doi:10.24291/uskonnontutkija.127449.