1.
Martikainen T. Päivitetty johdantoteos suomalaiseen uskontotieteeseen. ustut [Internet]. 18. joulukuuta 2020 [viitattu 22. huhtikuuta 2021];9(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/100599