1.
Pesonen H. Roy Rappaportin rituaaliajattelu uskonnollisten ympäristörituaalien tulkintakehyksenä. ustut [Internet]. 2. kesäkuuta 2021 [viitattu 16. syyskuuta 2021];10(1). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109190