1.
Uusimäki E, Yli-Karjanmaa S. Varhaisia juutalaisia käsityksiä hyveestä. ustut [Internet]. 28. syyskuuta 2021 [viitattu 27. lokakuuta 2021];10(3). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/111472