1.
Pesonen H. Laadullisia näkökulmia suomalaiseen uskonnollisuuteen. ustut [Internet]. 19. joulukuuta 2021 [viitattu 23. tammikuuta 2022];10(4). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/112946