1.
Kontro M. Balansering mellan den gyllene regeln och det femte budordet: En narrativ studie om inställningar till dödshjälp bland finländska präster. ustut [Internet]. 30. kesäkuuta 2022 [viitattu 1. joulukuuta 2023];11(1). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120486