1.
Piri R, Dehqanzada L, Pauha T. Jinnipossessiot, mielenterveys ja maahanmuuttajataustaiset somalimuslimit: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. ustut [Internet]. 3. maaliskuuta 2023 [viitattu 4. joulukuuta 2023];11(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127424