1.
Svanberg J. Prolog till prologen. ustut [Internet]. 3. maaliskuuta 2023 [viitattu 29. maaliskuuta 2023];11(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127449