1.
Pesonen H. Uskontotiede ja tieteidenvälisyys. ustut [Internet]. 19. joulukuuta 2013 [viitattu 12. huhtikuuta 2024];2(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64571