1.
Konttori J. Uskontolukutaito tutkimuksen kohteena. Diskursiivinen näkökulma. ustut [Internet]. 21. kesäkuuta 2019 [viitattu 24. toukokuuta 2024];8(1). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/83248