1.
Kokkonen L. Kirkko brändinä? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon brändäys viestintästrategioissa vuosina 1992-2020. ustut [Internet]. 21. joulukuuta 2019 [viitattu 13. heinäkuuta 2020];8(2). Saatavissa: https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/88535