https://journal.fi/uskonnontutkija/issue/feed Uskonnontutkija - Religionsforskaren 2021-06-24T20:27:34+03:00 Heikki Pesonen heikki.pesonen@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Suomen Uskontotieteellinen Seura julkaisee vapaasti luettavissa olevaa verkkolehteä Uskonnontutkija – Religionsforskaren, jossa käsitellään uskontotieteen ja sen lähialojen tutkimusta. Lehti toimii suomen- ja ruotsinkielisenä julkaisukanavana alan tutkijoille. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluita.</p> https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109758 Kuluttajuus maailmankatsomuksellisena haasteena kestävyyskriisin aikakaudella 2021-06-24T19:42:49+03:00 Mikko Kurenlahti mikko.kurenlahti@helsinki.fi <p><em>Sekä maalliset että uskonnolliset ympäristötoimijat näkevät yleensä vahvan yhteyden ihmiskunnan kohtaamien planetaarisen skaalan saavuttavien kestävyyshaasteiden sekä lähes globaalina standardina näyttäytyvien kulutuskeskeisten elämäntapojen välillä. Kuluttajuuden onkin elämänmuotona tulkittu asettuvan kestävyyskriisin aikakauden taustalla vaikuttavaksi juurisyyksi, jonka ratkaisemisen on nähty edellyttävän varsin laaja-alaista kulttuurimuutosta. Kuluttajuus itsessään on kuitenkin ilmiönä osoittautunut vaikeasti määriteltäväksi ja erityisesti tämän maailmankatsomuksellinen merkitys jäänyt pitkälti ilman tarkempaa analyysia suhteessa kestävyysmuutoksen mahdollistamiseen. Kestävyystieteen lähtökohtaisesti tieteidenvälisessä keskustelussa ei myöskään toistaiseksi ole hyödynnetty kuin varsin marginaalisesti uskonnontutkimuksen tarjoamia potentiaalisesti hyödyllisiä näkökulmia kuluttajuuden maailmankatsomuksellisen merkityksen lähestymiseen. </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Tässä artikkelissa esitellään tieteidenvälisyyttä korostavasta näkökulmasta nykytutkimuksen keskeisiä ongelmakohtia suhteessa kuluttajuuden ymmärtämiseen maailmankatsomuksellisena haasteena. Tätä taustaa vasten tarjotaan systeemistä ymmärrystä ja eri tieteenalojen välistä dialogia peräänkuuluttava tulkinta kuluttajuudesta uskonnonkaltaisena ilmiönä. Implisiittisen uskonnon linssin läpi ilmiötä lähestytään sosiaalisesti jaettuna merkitysjärjestelmänä, jonka maailmankatsomuksellisen roolin tulkitaan kiteytyvän inhimillisiin tarpeisiin elää merkityksellistä ja arvokkaaksi tunnustettua elämää suhteessa ympäröivän yhteisön muihin jäseniin. Tästä näkökulmasta kuluttajuuden osoitetaan 1) liittävän ihmisiä tiettyyn jaettujen uskomusten ja arvojen sosiaaliseen järjestykseen, joka tarjoaa viitekehyksen arkipäiväisen elämän rakentumiselle, 2) tarjoavan välineitä merkityksellisten identiteettien sekä elämän tarkoituksellisuuden kokemusten rakentamiseen, ja 3) tarjoavan keinoja tavoittaa kokemus yksilön elämän asettumisesta osaksi itseä suurempaa kokonaisuutta. Muodostuvan näkökulman kautta kyseenalaistetaan totunnaisia tulkintoja kuluttajuudesta esimerkiksi yksilökeskeisyyteen, materialismiin ja elämän kasvavaan merkityksettömyyteen liittyvänä ilmiönä.</em></p> 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109761 Esitetty lestadiolaisuus. Uskonto, ruumiillisuus ja valta populaarikulttuurissa 2021-06-24T19:51:19+03:00 Nina Maskulin nina.maskulin@helsinki.fi 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109762 Tulipunaisen porton ja Babalon-jumalattaren johdattama matka feminiinisyyden rakentumiseen länsimaisessa esoteriassa 2021-06-24T19:54:07+03:00 Toni Brander toni.brander@utu.fi 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109763 Suomalaisen kansanuskon helposti lähestyttävä perusteos 2021-06-24T19:56:31+03:00 Konsta Kaikkonen konsta.kaikkonen@uit.no 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109764 Inhimillistä ajattelua ja toimintaa ymmärtämässä 2021-06-24T19:59:48+03:00 Heikki Pesonen heikki.pesonen@helsinki.fi 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109759 Lectio praecursoria. Fanius muutti elämäni: Myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa. 2021-06-24T19:45:15+03:00 Minja Blom minja.blom@helsinki.fi 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109760 Eläinuhrit islamissa tulisi kyseenalaistaa. Eläimet ja uskonto -konferenssin satoa 2021-06-24T19:48:14+03:00 Noora Koivulahti noora.koivulahti@helsinki.fi 2021-06-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021