Uskonnontutkija - Religionsforskaren https://journal.fi/uskonnontutkija <p>Suomen Uskontotieteellinen Seura julkaisee vapaasti luettavissa olevaa verkkolehteä Uskonnontutkija – Religionsforskaren, jossa käsitellään uskontotieteen ja sen lähialojen tutkimusta. Lehti toimii suomen- ja ruotsinkielisenä julkaisukanavana alan tutkijoille. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluita.</p> Suomen Uskontotieteellinen Seura fi-FI Uskonnontutkija - Religionsforskaren 1796-4407 <p>Tekijän­oikeus säilyy kirjoittajalla siten, että tekstin alkuperäinen julkaisuoikeus on Uskonnontutkija - Religionsforskaren -lehdellä. Kirjoittajalla on oikeus tallentaa julkaisijan&nbsp;tuottama artikkeliversio oman organisaationsa tai tieteenalansa julkaisuarkistoon sekä jakaa julkaisua sosiaalisen median palveluissa, kuten Researchgatessa heti artikkelin julkaisun jälkeen. Kirjoittaja voi julkaista kustantajan tuottaman artikkelin osana elektronista ja painettua väitöskirjatyötään. Artikkelin alkuperäinen julkaisija, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite on mainittava kokonaisuudessaan.</p> <p>Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen&nbsp;siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuu­dessaan.</p> <p>Ks.&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</a></p> Kuluttajuus maailmankatsomuksellisena haasteena kestävyyskriisin aikakaudella https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109758 <p><em>Sekä maalliset että uskonnolliset ympäristötoimijat näkevät yleensä vahvan yhteyden ihmiskunnan kohtaamien planetaarisen skaalan saavuttavien kestävyyshaasteiden sekä lähes globaalina standardina näyttäytyvien kulutuskeskeisten elämäntapojen välillä. Kuluttajuuden onkin elämänmuotona tulkittu asettuvan kestävyyskriisin aikakauden taustalla vaikuttavaksi juurisyyksi, jonka ratkaisemisen on nähty edellyttävän varsin laaja-alaista kulttuurimuutosta. Kuluttajuus itsessään on kuitenkin ilmiönä osoittautunut vaikeasti määriteltäväksi ja erityisesti tämän maailmankatsomuksellinen merkitys jäänyt pitkälti ilman tarkempaa analyysia suhteessa kestävyysmuutoksen mahdollistamiseen. Kestävyystieteen lähtökohtaisesti tieteidenvälisessä keskustelussa ei myöskään toistaiseksi ole hyödynnetty kuin varsin marginaalisesti uskonnontutkimuksen tarjoamia potentiaalisesti hyödyllisiä näkökulmia kuluttajuuden maailmankatsomuksellisen merkityksen lähestymiseen. </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Tässä artikkelissa esitellään tieteidenvälisyyttä korostavasta näkökulmasta nykytutkimuksen keskeisiä ongelmakohtia suhteessa kuluttajuuden ymmärtämiseen maailmankatsomuksellisena haasteena. Tätä taustaa vasten tarjotaan systeemistä ymmärrystä ja eri tieteenalojen välistä dialogia peräänkuuluttava tulkinta kuluttajuudesta uskonnonkaltaisena ilmiönä. Implisiittisen uskonnon linssin läpi ilmiötä lähestytään sosiaalisesti jaettuna merkitysjärjestelmänä, jonka maailmankatsomuksellisen roolin tulkitaan kiteytyvän inhimillisiin tarpeisiin elää merkityksellistä ja arvokkaaksi tunnustettua elämää suhteessa ympäröivän yhteisön muihin jäseniin. Tästä näkökulmasta kuluttajuuden osoitetaan 1) liittävän ihmisiä tiettyyn jaettujen uskomusten ja arvojen sosiaaliseen järjestykseen, joka tarjoaa viitekehyksen arkipäiväisen elämän rakentumiselle, 2) tarjoavan välineitä merkityksellisten identiteettien sekä elämän tarkoituksellisuuden kokemusten rakentamiseen, ja 3) tarjoavan keinoja tavoittaa kokemus yksilön elämän asettumisesta osaksi itseä suurempaa kokonaisuutta. Muodostuvan näkökulman kautta kyseenalaistetaan totunnaisia tulkintoja kuluttajuudesta esimerkiksi yksilökeskeisyyteen, materialismiin ja elämän kasvavaan merkityksettömyyteen liittyvänä ilmiönä.</em></p> Mikko Kurenlahti Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109758 Esitetty lestadiolaisuus. Uskonto, ruumiillisuus ja valta populaarikulttuurissa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109761 Nina Maskulin Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109761 Tulipunaisen porton ja Babalon-jumalattaren johdattama matka feminiinisyyden rakentumiseen länsimaisessa esoteriassa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109762 Toni Brander Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109762 Suomalaisen kansanuskon helposti lähestyttävä perusteos https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109763 Konsta Kaikkonen Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109763 Inhimillistä ajattelua ja toimintaa ymmärtämässä https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109764 Heikki Pesonen Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109764 Lectio praecursoria. Fanius muutti elämäni: Myytit ja yhteisölliset fanirituaalit televisiosarjojen Buffy vampyyrintappaja, True Blood ja Vampyyripäiväkirjat faniudessa. https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109759 Minja Blom Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109759 Eläinuhrit islamissa tulisi kyseenalaistaa. Eläimet ja uskonto -konferenssin satoa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/109760 Noora Koivulahti Copyright (c) 2021 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-24 2021-06-24 10 2 10.24291/uskonnontutkija.109760