Uskonnontutkija - Religionsforskaren https://journal.fi/uskonnontutkija <p>Suomen Uskontotieteellinen Seura julkaisee vapaasti luettavissa olevaa verkkolehteä Uskonnontutkija – Religionsforskaren, jossa käsitellään uskontotieteen ja sen lähialojen tutkimusta. Lehti toimii suomen- ja ruotsinkielisenä julkaisukanavana alan tutkijoille. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluita.</p> fi-FI <p>Tekijän­oikeus säilyy kirjoittajalla siten, että tekstin alkuperäinen julkaisuoikeus on Uskonnontutkija - Religionsforskaren -lehdellä. Kirjoittajalla on oikeus tallentaa julkaisijan&nbsp;tuottama artikkeliversio oman organisaationsa tai tieteenalansa julkaisuarkistoon sekä jakaa julkaisua sosiaalisen median palveluissa, kuten Researchgatessa heti artikkelin julkaisun jälkeen. Kirjoittaja voi julkaista kustantajan tuottaman artikkelin osana elektronista ja painettua väitöskirjatyötään. Artikkelin alkuperäinen julkaisija, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite on mainittava kokonaisuudessaan.</p> <p>Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen&nbsp;siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuu­dessaan.</p> <p>Ks.&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</a></p> alexandra.bergholm@helsinki.fi (Alexandra Bergholm) alexandra.bergholm@helsinki.fi (Alexandra Bergholm) pe, 03 maalis 2023 16:49:44 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Jinnipossessiot, mielenterveys ja maahanmuuttajataustaiset somalimuslimit https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127424 <p>Jinnit ovat islamilaisen perinteen tuntemia henkiolentoja, jotka voivat ainakin joidenkin muslimikäsitysten mukaan possessoida eli ottaa ihmisen hallintaansa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä maahanmuuttajataustaiset somalit liittävät jinneihin ja millaisilla hoitokeinoilla jinnipossessioita voidaan hoitaa. Jinnikäsitysten ymmärtäminen on tärkeää, koska maahanmuuttajataustaisten somalien on havaittu kärsivän kantaväestöä useammin mielenterveyden ongelmista, mutta hakevan harvemmin apua niihin. Tutkimus on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto muodostuu kymmenestä tutkimusartikkelista. Aineiston analyysimenetelmä on laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimustulokset osoittavat, että jinnipossessio on somalitaustaisille muslimeille yleinen tapa selittää monenlaista psykologista ja somaattista oireilua. Tutkimusten vastaajat näkivät länsimaisen hoidon pääosin tehottomana jinnipossessioiden kohdalla ja hakeutuivat mieluummin traditionaalisen hoidon piiriin. Tulevaisuudessa onkin tärkeä lisätä dialogia somalitaustaisten potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä oikeanlaisen hoidon varmistamiseksi.</p> Reetta Piri, Laura Dehqanzada, Teemu Pauha Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127424 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Maailmanlopusta mahdollisuuksien tilaan https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127469 <p><em>Artikkelin lähtökohtana on monitasoinen tutkimuskeskustelu suomalaisen uskonnollisuuden muutoksesta 2010-luvulla populaarikulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna. Artikkelini analysoi 14–19-vuotiaiden rippikoululaisten ja lukiolaisten (n=25) asenteita maailmanloppuelokuvaan 2012 (2009, Emmerich) ja asenteiden painotuksia kulttuurisen oppimisen viitekehyksessä. Väitän, että populaarikulttuurin tuotteet, kuten elokuva, muodostavat kulttuurisen oppimisen tiloja limittymällä todellisuuden kanssa asenteita rakentamalla tai purkamalla. Aika, tila sekä kuulumisen ja luottamuksen tunteet määrittävät nuorten tulkintoja, joissa otetaan käyttöön aikaisempia katsomisen kokemuksia ja tietoa, joilla suhdetta elokuvaan paikannetaan. Sovellan laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapaa elokuvan katsomiskokemuksen analyysissa. Tarkastelen elokuvan tapahtumia arvottavaa puhetta ja siinä rakentuvia asenteita vaikuttamisen, tietämisen ja jakamisen näkökulmista. Analyysini osoittaa, että nuorilla on yksilöllisten painotusten lisäksi yhteistä ihmisoikeuksien ja eriarvoisuuden ratkaisuja etsivä asenne. Asenteilla nuoret esimerkiksi tuottavat maailmanloppuelokuvaan ratkaisuja, joissa pääosa maailman ihmisistä selviää elossa. </em></p> Nina Maskulin Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127469 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Vaeltamassa pyhiin, kotiin ja itseen https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127309 Elise Pihlajaniemi Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127309 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Ihminen on rituaalinen (ja sosiaalinen) eläin https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127421 Anna Jarske-Fransas Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127421 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Queer-näkökulmia uskontoon ja uskontotieteeseen https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127422 Jamie Rämä Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127422 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Henkisyyttä hahmottamassa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127423 Miika Karjalainen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127423 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Kuvat maan ja taivaan välillä – kuvittelu keskiajan filosofiassa ja meditaatioissa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127433 Heikki Kråkström Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127433 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Uskomisen ja epäilyn kyvyistä https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127420 Olli Piirtola Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127420 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200 Prolog till prologen https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127449 Jan Svanberg Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/127449 pe, 03 maalis 2023 00:00:00 +0200