Virittäjä 125 vuotta – kirjoituskutsu

2019-10-31

Virittäjä on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1897, ja niinpä vuonna 2021 ilmestyy sen 125. vuosikerta. Tavoitteena on julkaista tuolloin juhlanumero, joka valottaa Virittäjää ja sen historiaa eri näkökulmista.

Juhlanumeron artikkeleihin ja muihin kirjoituksiin ovat kaikenlaiset Virittäjään liittyvät teemat ja näkökulmat tervetulleita. Tarkastelun kohteena voi olla tietty aikakausi, tietyn tutkimusaiheen tai suuntauksen käsittely Virittäjässä eri aikoina, kirjoittajakunta, kirjoitusten tyyli ja siinä tapahtuneet muutokset, yksittäiset toimijat jne. Tutkimusote voi olla niin määrällinen kuin laadullinenkin. Hyviä lähtökohtia tarjoaa Kaisu Juuselan kirjoittama historiikki (Sata vuotta Virittäjää, SKS 2006).

Kirjoitusten pituutta ja kaikkia muotoseikkoja koskevat ohjeet löytyvät Virittäjän verkkosivuilta. Kirjoitukset lähetetään normaaliin tapaan Journal.fi-järjestelmän kautta. Päätoimittaja Hanna Lappalainen vastaa mielellään kaikkiin juhlanumeroa koskeviin kyselyihin.

Aikataulu:

  • Alustava tieto päätoimittajalle halusta tarjota kirjoitusta juhlanumeroon viimeistään 31.5.2020
  • Artikkelit ja katsaukset viimeistään 31.8.2020
  • Muut kirjoitukset viimeistään 31.12.2020