Laulaminen suomen kielen oppimisen tukena

  • Jenni Alisaari Turun yliopisto

Abstrakti

Jenni Alisaaren kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 16. joulukuuta 2016. Vastaväittäjänä toimi professori emerita Maisa Martin Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Marja Vauras.

 

Jenni Alisaari: Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency. Annales Universitatis Turkuensis B 426. Turku: Turun yliopisto. 2016.

 

Väitöskirjan yhteenveto-osa on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6673-8

Osasto
Lektiot
Julkaistu
huhti 5, 2017
Viittaaminen
Alisaari, J. (2017). Laulaminen suomen kielen oppimisen tukena. Virittäjä, 121(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/60781