Megatrendi: julkisten hyvinvointialojen tekstualisoituminen

  • Eveliina Korpela Metropolia AMK
Avainsanat: kirjoittamisen opetus, sosiaalityö, hoitotyö, dokumentointi, kirjaaminen

Abstrakti

Arvioitu teos

Ulla Tiililä & Kati Karvinen (toim.): Elämän ja kuoleman tekstit: kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2017. 203 s. ISBN 978-952-5446-90-6. Kirja on luettavissa osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/Elaman_ja_kuoleman_tekstit.pdf.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
kesä 19, 2018
Viittaaminen
Korpela, E. (2018). Megatrendi: julkisten hyvinvointialojen tekstualisoituminen. Virittäjä, 122(2). https://doi.org/10.23982/vir.67802