Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

  • Jenny Paananen Turun yliopisto
Avainsanat: keskustelunanalyysi, suomen kieli, vuorovaikutuslingvistiikka, eleet, lääkärin vastaanotto, lektio, tulkkaus

Abstrakti

Jenny Paanasen suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Turun ylipistossa perjantaina 15. maaliskuuta 2019. Vastaväittäjänä toimi professori Esa Lehtinen Jyväksylän yliopistosta ja kustoksena professori Marja-Liisa Helasvuo.

Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis C 465. Turku: Turun yliopisto 2019. Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7557-0

Viittaaminen
Paananen, J. (2019). Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Virittäjä, 123(2). https://doi.org/10.23982/vir.79924