[1]
Lid, N. 1947. Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen. Virittäjä. 51, (tammi 1947), 212.