[1]
Virtaranta, P. 1947. Kielitieteen periaateoppia. Virittäjä. 51, (tammi 1947), 67.