[1]
Saarimaa, E.A. 1947. Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta. Virittäjä. 51, (tammi 1947), 218.